Aarhusianerne tager i stigende grad deres nabo i hånden, når lokalområder skal udvikles. Hvis du vil være med, kan du i Opdag Aarhus appen finde et overblik over fællesskaberne.

Du kan bl.a. nørde planter og bede med Botanisk Haves Venner eller være med til at styrke naboskabet og fællesskabet med Omdrejningspunktet Rundhøj.